Welkom in The Now Age

 

De Now Age is de modernste versie van de New Age en is heel treffend voor mensen die zich vandaag de dag bezighouden met persoonlijke en spirituele ontwikkeling. Ruby Warrington vertelt in haar boek "Material Girl, Mystical World; The Now Age Guide for Chic Seekers and Modern Mystics" dat spiritualiteit en alle gemakken van deze tijd heel goed samen gaan. Niks gekke zweverigheid, maar wel bewuste, ontwikkelingsgerichte en ambitieuze mensen (in haar boek: vrouwen) die innerlijk weten dat we deel uit maken van een groter geheel en dat spiritualiteit eigenlijk heel gewoon is. Simpelweg omdat het één van onze bestaanslagen is, naast de fysieke, emotionele en mentale bestaanslagen die we al kennen.

 

 

" The Now Age, as in New Age, but given a totally modern upgrade for NOW" 

-  Ruby Warrington -

 

Ondanks de technische mogelijkheden om via internet verbinding te leggen met - bij wijze van spreken - iedereen over de hele wereld, zie ik ook dat het verlangen steeds zichtbaarder wordt dat mensen zich weer willen verbinden met zichzelf. Je kunt het enerzijds zien als een tegenbeweging op de moderne samenleving, waarin de menselijke factor steeds meer op de achtergrond lijkt te komen. Anderzijds kun je het ook zien als dé gelegenheid die de huidige technologische en innovatieve voorzieningen ons bieden: om naar binnen te keren, te groeien in bewustzijn en te leren om je te verbinden met alles wat er is. Gezien de recente omstandigheden om zo veel mogelijk letterlijk thuis te blijven, is er gelegenheid ontstaan om dat ook echt te gaan doen. 

 

Now Age Professional

Als een Now Age Professional help ik mensen op het pad van bewustwording en spirituele groei. Een groot deel van mijn aanbod is ook als e-vorm mogelijk, omdat tijd en afstand er steeds minder toe doen. Of het nu in Azië later is en in Zuid-Amerika vroeger dan hier, het enige wat telt is het NU. In het NU kunnen we met elkaar in verbinding zijn. En dat is op internet of een telefoonverbinding na (lang leve de technologie!) vrijwel het enige wat nodig is voor spirituele e-healing, spirituele e-reading, e-coaching en e-training. 

 

Reading

Met een reading kun je inzicht krijgen in jouw vraagstukken. Ik stem me daarbij af op jouw energieveld.  Bij een reading kan ik gebruik maken van orakelkaarten. Meer info...

 

Healing

Met een energetische healing kun je belemmeringen en blokkades op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau oplossen. Zo ontstaat ruimte om je eigen potentieel te manifesteren. Meer info...