Now Age

 

De Now Age is de moderne versie van de New Age en is heel treffend voor de spirituele mensen vandaag de dag. Ruby Warrington vertelt in haar boek "Material Girl, Mystical World; The Now Age Guide for Chic Seekers and Modern Mystics" dat spiritualiteit en alle gemakken van deze tijd heel goed samen gaan. Niks gekke zweverigheid, maar wel een stroming van bewuste, carrièregerichte, ambitieuze mensen (in haar boek: vrouwen) die innerlijk weten dat we deel uit maken van een groter geheel en dat spiritualiteit eigenlijk heel gewoon is. Simpelweg omdat het één van onze bestaanslagen is, naast de fysieke, emotionele en mentale bestaanslagen die we al kennen.

 

 

" The Now Age, as in New Age, but given a totally modern upgrade for NOW" 

-  Ruby Warrington -

 

Ondanks de technische mogelijkheden om via internet verbinding te leggen met - bij wijze van spreken - iedereen over de hele wereld, zie ik ook dat het verlangen steeds zichtbaarder wordt dat mensen zich weer willen verbinden met zichzelf. Je kunt het enerzijds zien als een tegenbeweging op de moderne samenleving (zoals dat in de jaren '70 kon overkomen) of anderzijds juist als dé gelegenheid die de huidige technologische en innovatieve voorzieningen ons bieden: naar binnenkeren, te groeien in bewustzijn om ons vervolgens te verbinden met alles wat er is.

 

Spiritualiteit bevindt zich op het 'hoogste' neurologische niveau zoals Bateson het leren en ontwikkelen van mensen inkadert. Op dit niveau is de ziel te vinden, evenals de authentieke zelf.  En vanuit verbinding met de authentieke zelf (door naar binnen te keren) is verbinding met alles om ons heen mogelijk, zelfs met de energieën van overleden dierbaren, gidsen, engelen, lichtwezens en de bron van alle universele intelligentie die je in de kosmos vindt.

 

Now Age Professional

Als een Now Age Professional help ik mensen op het pad van bewustwording en spirituele groei. Een groot deel van mijn aanbod is ook als e-vorm mogelijk, omdat tijd en afstand er steeds minder toe doen. Of het nu in Azië later is en in Zuid-Amerika vroeger dan hier, het enige wat telt is het NU. In het NU kunnen we met elkaar in verbinding zijn. En dat is op internet of een telefoonverbinding na (lang leve de technologie) vrijwel het enige wat nodig is voor spirituele e-healing, spirituele e-reading, e-coaching en e-training. 

 

Reading

Met een reading kun je inzicht krijgen in jouw vraagstukken. Ik stem me daarbij af op jouw energieveld.  Bij een reading kan ik gebruik maken van orakelkaarten. Meer info...

 

Healing

Met een energetische healing kun je belemmeringen en blokkades op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau oplossen. Zo ontstaat ruimte om je eigen potentieel te manifesteren. Meer info...