Organisaties & Professionals

 

Organisatie coaching - ontwikkelen van bewustzijn

 

Mensen maken de organisatie. Mensen zijn de organisatie. En dat maakt het gelijk zo 'moeilijk' als het om organisatieveranderingen gaat. Structuren, organogrammen, ze zijn zo uit te tekenen achter het bureau. De praktijk laat echter zien dat organisaties veranderen echt een stuk weerbarstiger is. En dat heeft niet te maken met dat mensen niet willen, maar wel met wat mensen niet weten: niet weten van zichzelf. Wat ik daarmee bedoel is dat mensen vaak niet weten waárom ze bepaalde dingen doen. Of in het kader van veranderen, beter gezegd: waarom ze bepaalde dingen níet doen. 

 

Groeiend bewustzijn

In de sessies van transformatiecoaching en van het Lichter Leven coachprogramma komt aan bod dat mensen voor een heel groot percentage niet weten waarom we op een bepaalde manier doen.  Ik leer mensen om bewuster te gaan handelen. Dit beperkt zich natuurlijk niet tot de privé setting. Juist op de werkvloer is en wordt dit steeds belangrijker. Waarom? Omdat organisaties vandaag de dag steeds sneller moeten mee bewegen met externe factoren en afgestemd moeten blijven op de meerwaarde die zij voor díe klant, burger, bewoner of cliënt kunnen bieden.

 

Bewustzijn in organisaties

Dat vraagt naar mijn idee niet alleen maar meer flexibiliteit en verandervermogen van medewerkers en leidinggevenden, maar vooral meer bewustzijn. Een groeiend bewustzijn helpt om in veranderingsprocessen (verander)angst onder ogen te zien en te transformeren. Het aangaan van datgene waar mensen angst voor hebben, vraagt moed om zich op de werkvloer zich kwetsbaar op te stellen. En dat is vaak wat al spannend genoeg is. Daarom zijn competenties, zoals geduld, compassie, en vriendelijkheid van groot belang. Daarmee maak je verbinding met elkaar en kun je 'het goede gesprek' met elkaar aangaan.

 

Intentie als veranderkracht

Wat aan die goede gesprekken nu zo belangrijk is, is dat mensen feilloos aanvoelen of hogere competenties met de juiste intentie worden ingezet. Want alleen vanuit oprechte verbinding kun je constructief werken aan een nieuwe gezamenlijke organisatie(cultuur). Transformeren van organisaties betekent dus het transformeren van mensen. En dat is voor ieder een persoonlijk proces. Pas daarna ontstaat het bewustzijn om vanuit een geduld, compassie, vertrouwen, vriendelijkheid en wijsheid een open dialoog aan te gaan  over organisatieambities, persoonlijke ambities,  doelen, bevlogenheid, betrokkenheid met niet te vergeten vertrouwen als grondtoon.

 


Talenten en Motivatie als fundament voor competenties

 

Met de TMA Talentenanalyse worden 22 drijfveren en 44 talenten uitvoerig in kaart gebracht op het 'capaciteitsniveau'. Ook krijg je met de TMA inzicht in de ontwikkelbaarheid van 48 competenties die op basis van de 22 drijfveren geformuleerd zijn. De TMA Talenten analyse is een goed uitgangspunt om in het professionele, werkzame leven te onderzoeken waar ontwikkelmogelijkheden liggen. Met het inzicht in de onderliggende drijfveren van je doen en laten, kunnen we in transformatiecoaching onderzoeken wat authentiek gedrag is of aangeleerd danwel eigen gemaakt gedrag wat losgelaten mag worden. Om zo uit te komen bij wie je authentiek bent.

 

De online talentenanalyse neemt circa een uur in beslag en is een goede methode om je competenties te ontwikkelen die goed van pas kunnen komen om je (levens)doel te verwezenlijken. De uitkomsten van de online scan worden samengebracht tot een rapportage. De rapportage neem ik in een persoonlijk validatiegesprek met de deelnemer door. Indien gewenst, is transformatiecoaching een passend vervolg op de TMA analyse wanneer dat uit het validatiegesprek wenselijk blijkt.

 

Een TMA analyse bestaat uit:

  • Online talentenscan
  • Opstellen van de rapportage die je tijdens het validatiegesprek ontvangt
  • Validatiegesprek