Organisaties & Professionals

 

Teamcoaching 

 

Susanty Coaching begeleidt teams bij hun teamvorming, onderlinge samenwerking en groepsdynamiek.
Voor meer informatie, neem gerust contact op. 

 


Talenten en Motivatie als fundament voor competenties

 

Met de TMA Talentenanalyse worden 22 drijfveren en 44 talenten uitvoerig in kaart gebracht op het 'capaciteitsniveau'. Ook krijg je met de TMA inzicht in de ontwikkelbaarheid van 53 competenties die op basis van de 22 drijfveren geformuleerd zijn. De TMA Talenten analyse is een goed uitgangspunt om in het professionele, werkzame leven te onderzoeken waar ontwikkelmogelijkheden liggen. Met het inzicht in de onderliggende drijfveren van je doen en laten, kunnen we in transformatiecoaching onderzoeken wat authentiek gedrag is of aangeleerd danwel eigen gemaakt gedrag wat losgelaten mag worden. Om zo uit te komen bij wie je authentiek bent.

 

De online talentenanalyse neemt circa een uur in beslag en is een goede methode om je competenties te ontwikkelen die goed van pas kunnen komen om je (levens)doel te verwezenlijken. De uitkomsten van de online scan worden samengebracht tot een rapportage. De rapportage neem ik in een persoonlijk validatiegesprek met de deelnemer door. Indien gewenst, is transformatiecoaching een passend vervolg op de TMA analyse wanneer dat uit het validatiegesprek wenselijk blijkt.

 

Een TMA analyse bestaat uit:

  • Online talentenscan
  • Opstellen van de rapportage die je tijdens het validatiegesprek ontvangt
  • Validatiegesprek