Organisatie coaching

 

Mensen maken de organisatie. Mensen zijn de organisatie. En dat maakt het gelijk zo 'moeilijk' als het om organisatieveranderingen gaat. Structuren, organogrammen, ze zijn zo uit te tekenen achter het bureau. De praktijk laat echter zien dat organisaties veranderen echt een stuk weerbarstiger is. En dat heeft niet te maken met dat mensen niet willen, maar wel met wat mensen niet weten: niet weten van zichzelf. Wat ik daarmee bedoel is dat mensen vaak niet weten waárom ze bepaalde dingen doen. Of in het kader van veranderen, beter gezegd: waarom ze bepaalde dingen níet doen. 

 

Groeiend bewustzijn

In de sessies van transformatiecoaching en van het Lichter Leven coachprogramma komt aan bod dat mensen voor een heel groot percentage niet weten waarom we op een bepaalde manier doen.  Ik leer mensen om bewuster te gaan handelen. Dit beperkt zich natuurlijk niet tot de privé setting. Juist op de werkvloer is en wordt dit steeds belangrijker. Waarom? Omdat organisaties vandaag de dag steeds sneller moeten mee bewegen met externe factoren en afgestemd moeten blijven op de meerwaarde die zij voor díe klant, burger, bewoner of cliënt kunnen bieden.

 

Spirituele competenties

Dat vraagt naar mijn idee niet alleen maar meer flexibiliteit en verandervermogen van medewerkers en leidinggevenden, maar vooral meer bewustzijn. Een groeiend bewustzijn helpt om in veranderingsprocessen (verander)angst onder ogen te zien en te transformeren. Het aangaan van datgene waar mensen angst voor hebben, vraagt moed om zich op de werkvloer zich kwetsbaar op te stellen. En dat is vaak wat al spannend genoeg is. Daarom zijn 'spirituele' competenties, zoals geduld, compassie, en vriendelijkheid van groot belang. Daarmee maak je verbinding met elkaar en kun je 'het goede gesprek' met elkaar aangaan.

 

Intentie als veranderkracht

Wat aan die goede gesprekken nu zo belangrijk is, is dat mensen feilloos aanvoelen of spirituele competenties met de juiste intentie worden ingezet. Want alleen vanuit oprechte verbinding kun je constructief werken aan een nieuwe gezamenlijke organisatie(cultuur). Transformeren van organisaties betekent dus het transformeren van mensen. En dat vraagt een open dialoog over de organisatieambities, ieders persoonlijke ambities,  doelen, bevlogenheid, betrokkenheid met niet te vergeten: vertrouwen als grondtoon.