Alles is energie

Wij mensen bestaan uit een lichaam. Maar dat is het niet alleen. Ons lichaam kun je fysiek zien, maar we zijn zoveel meer. Ons lichaam is maar een deel. Want zonder energie bestaan we niet, anders zouden we een levenloos lichaam zijn. In sommige tradities wordt ook wel gesproken van levensenergie. Universele energie. Onze ziel is een stukje van die energie. Of even heel kort door de bocht: energie + lichaam = mens. 

 

Energie blokkades

Wanneer we last hebben van klachten, is dit een uiting in ons fysieke lichaam. Maar een fysieke klacht heeft veelal zijn oorsprong in ons energetisch lichaam. Vastgelopen energie. Blokkades. Die ontstaan als gevolg van negatieve gedachten, als gevolg van vervelende emoties, als gevolg van het verwaarlozen van je levensdoel en waarom je eigenlijk als ziel op aarde bent. Precies, ik zeg als ziel. En dat is misschien waar je nog niet aan gedacht hebt als je naar jezelf kijkt en naar andere mensen om je heen. Wij zijn zielen en zielen zijn energie.

 

Spirituele healing gaat over het verlichten van klachten die hun oorsprong vinden in (één van de lagen van) ons energetisch lichaam. Waar de reguliere geneeskunde in onze westerse maatschappij zich richt op het bestrijden van de klachten, pakt healing de bron van de klacht op energetisch niveau aan. Dat maakt dat healing in deze maatschappij altijd aanvullend is aan de reguliere geneeskunde.

 

Vrije wil en eigen verantwoordelijkheid 

Omdat je zelf verantwoordelijk bent voor je gedachten (nee, je bent ze niet!), je emoties en de keuzes die je als mens maakt, wordt het effect van een healing consult op de langere termijn ook bepaald door deze factoren. Zij hebben hun weerslag op de fysieke, emotionele, mentale en spirituele laag van je aura (energielichaam) en je chakra's. Spirituele healing helpt je van negatieve energie af te komen en weer in verbinding te zijn met de helende kracht van de universele levensenergie.