Overgang naar Watermantijdperk

De Maya's waren nog zo gek niet. Zij hadden al via de zon, de maan en de sterren uitgerekend dat rond 21 december 2012 de wereld zou vergaan. Nu is dat gelukkig niet gebeurd in de letterlijke zin, maar wat wél is gebeurd, is een overgang naar een ander tijdperk (waarmee naar het idee van de Maya's een einde is gekomen aan de wereld in het Vissentijdperk).

 

Het Vissentijdperk

Het Vissentijdperk was een periode van ongeveer 2150 jaar en was een tijdperk van karma, oorzaak en gevolg. Dit tijdperk kenmerkte zich door geld, status, macht, lijden, het gevoel van tekort en het proces van individualisering. En ja, vanuit dit oogpunt is misschien wel te begrijpen dat werd gedacht dat de wereld als gevolg hiervan ten onder zou gaan.

 

Het Watermantijdperk

Het Watermantijdperk - wat ook vaak wordt aangeduid met het Aquariustijdperk of het Nieuwe Tijdperk  -  draait om het leven vanuit je hart en dat is ook de energie waar we vandaag de dag mee verbonden worden.  Het Watermantijdperk is een tijdperk van universeel licht en liefde, bezieling, het hart, overvloed, energie, eenheid en het ontwikkelen van bewustzijn en geest. Heel kenmerkend voor dit Nieuwe Tijdperk is dat het leven vanuit je diepste verlangen wordt aangewakkerd. Het gaat over keuzes maken die écht bij jou passen. Met de overgang naar en in het Watermantijdperk zelf,  kun je oude trauma's op zielsniveau healen en je trillingsfrequentie verhogen. Leven op een hoger trillingsfrequentie maakt het makkelijker om je dichterbij je authentieke ik te komen.

 

Overgang van Vissen- naar Watermantijdperk

Als mensheid bevinden we ons nu midden in de overgang van het Vissentijdperk naar het Watermantijdperk. We noemen dit ook wel de overgang of  de transformatie van 3D naar 5D of van angst naar liefde en vertrouwen. Een verandering als deze gebeurt eens in de dui-zen-den jaren en heeft een andere trillingsfrequentie tot gevolg. Mede door de overgang naar een andere trillingsfrequentie is veel wrijving ontstaan. Enerzijds omdat mensen zelf bezig zijn om los te komen van karma. Anderzijds omdat het verschil voelbaar wordt tussen mensen die nog in de energie van het Vissentijdperk zitten en mensen die zijn afgestemd op de nieuwe energie.

Kijk maar naar wat je ziet gebeuren op het wereldtoneel van bijvoorbeeld politiek, de economische crisis of in de natuur. Maar misschien merk je het ook in je eigen (werkzame) leven. Oude gedachtepatronen en karma uit het Vissentijdperk belemmeren veel mensen om de omslag te maken naar het Nieuwe Tijdperk: het oude werkt niet maar, maar ze kunnen nog niet bij het nieuwe. Sommigen proberen hevig vast te houden aan 'oude' waarden uit het Vissentijdperk. Anderen voelen juist dat ze daar afstand van willen nemen, omdat het niet meer resoneert, het niet meer bij ze past en ze onbewust weten dat in het 'oude' niets meer valt te leren als ziel. 

 

Groeiend bewustzijn

Je kunt  je misschien wel voorstellen wat er gebeurt als niet alleen jij, maar ook anderen om je heen oude trauma's/pijn oplossen en hun trillingsfrequentie verhogen. Als gevolg van een groeiend bewustzijn zal de trillingsfrequentie van de maatschappij verhoogd worden en er een verandering in het collectief bewustzijn ontstaat. Hoe meer mensen de overgang naar een hogere trillingsfrequentie maken, hoe hoger het algemeen bewustzijn in de maatschappij zal worden.  Hoe mooi zou dat zijn, leven in een maatschappij die we zelf opnieuw gecreëerd hebben, maar die dan gekenmerkt wordt door onder meer liefde, wijsheid, acceptatie, empathie en compassie.

 

Misschien is het je al opgevallen aan de toename van duurzame en biologische producten, mindfulness, yoga, een groeiend bewustzijn voor werkplezier, psychosociale arbeidsbelasting, duurzame inzetbaarheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook het (her)vinden van spiritualiteit hoort daarbij, wat niets meer en niets minder betekent dan het bewust zijn van wie je authentiek en als spirit bent, evenals het leven vanuit je hart, luisteren naar je intuïtie en balans willen aanbrengen in je leven. Dit tijdperk is een tijd waarin spiritualiteit weer plek mag innemen in ieders leven, waarin persoonlijke groei en bewustzijnsontwikkeling vanzelfsprekend zullen worden om uiteindelijk met elkaar een mooiere wereld te creëren voor ons en voor de volgende generaties.