Transformatie coaching

 

Wil je leren om keuzes te maken die écht bij je passen? Wil je graag leven vanuit je hart? Ik kan je begeleiden en coachen in dit transformatieproces van persoonlijke ontwikkeling wat zit tussen het niveau van lifecoaching en spirituele coaching in. 

 

In een transformatief coachtraject ben je intensief bezig om steeds meer ruimte te maken voor je 'authentieke ik' op de spirituele bestaanslaag. Transformatie coaching is een combinatie van toepassing van healing methodieken en coaching. Healing helpt je om energetisch datgene los te laten wat je niet meer dient. De ervaring leert namelijk dat een transformatie coachtraject echt een weg is van het opruimen van blokkades en belemmeringen. Het betekent dat je loskomt van alle 'etiketten' en conditioneringen die je in het leven hebt opgedaan om uit te komen bij wie jij authentiek als mens bent.

 

Daarnaast leer je zelfreflectie vanzelfsprekend te maken, evenals de rust en de stilte op te zoeken om je 'authentieke ik' te kunnen verstaan en te horen wat je hart je in geeft. De taal van het hart gaat onder meer over liefde, vertrouwen, aandacht, inspiratie, creativiteit, dankbaarheid, stilte, intuïtie en bezieling. Hoe mooi is het, als je vanuit deze bestaanslaag je leven kunt vormgeven?

 

Kijk ook bij reviews voor de ervaring van anderen met transformatiecoaching. 

"The two most important days in your life are the day that you are born and the day you find out why"

- Mark Twain -


Aanvullend op transformatiecoaching

 

Van inzicht naar doen

Wil je de inzichten van een reading bestendigen in concrete acties en zichtbare resultaten?  Aanvullend aan de transformatiecoaching kun je in een  sessies werken aan je persoonlijke effectiviteit. Al vanaf een coachingstraject van 3 sessies begeleid ik je om invulling te geven aan de 'onderliggende' niveaus van capaciteiten, gedrag en omgeving. Zo breng je alles van boven naar beneden in één lijn om veranderingen te bestendigen in het (werkzame) leven.

 

 

"Zo boven, zo beneden" 

- Hermes Trismegistus - 


TMA Talenten analyse

Met de TMA Talentenanalyse worden 22 drijfveren en 44 talenten uitvoerig in kaart gebracht op het 'capaciteitsniveau'. Ook krijg je inzicht in de ontwikkelbaarheid van 48 competenties die op basis van de 22 drijfveren geformuleerd zijn. De TMA Talenten analyse is een goed uitgangspunt om in het professionele, werkzame leven te onderzoeken waar ontwikkelmogelijkheden liggen. Met het inzicht in de onderliggende drijfveren van je doen en laten, kunnen we in transformatiecoaching onderzoeken wat authentiek gedrag is of aangeleerd danwel eigen gemaakt gedrag is wat losgelaten mag worden. Om zo uit te komen bij wie je authentiek bent.

 

De online talentenanalyse neemt circa een uur in beslag en is een goede methode om je competenties te ontwikkelen die goed van pas kunnen komen om je (levens)doel te verwezenlijken. De uitkomsten van de online scan neem ik een persoonlijk validatiegesprek door. Daarna volgen de sessies in het kader van de transformatiecoaching.